SMILE HEALTH : ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

“ฟัน” เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญในการเคี้ยวอาหารให้ละเอียด ช่วยให้เรากลืนอาหารได้สะดวก และทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการออกเสียงคำ หรือพยัญชนะบางตัวให้ชัดเจนด้วย การดูแลรักษาสุขภาพฟันและช่องปากให้แข็งแรงอยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้สำคัญ โดยเฉพาะเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้น เพราะฟันแท้ที่ถูกใช้งานเป็นประจำทุกวันมาอย่างยาวนาน จะเกิดการเสื่อม หรือความเปลี่ยนแปลง หรือโรคในช่องปากที่เป็นมาก่อนถึงวัยสูงอายุ จะมีอาการรุนแรงขึ้นจนทำให้สูญเสียฟัน และเกิดช่องว่างระหว่างฟันตามมา

หากไม่ดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุจะเกิดอะไรขึ้น?

จะทำให้ปัญหาช่องปากต่าง ๆ ลุกลามอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียฟันเป็นจำนวนมากได้ การสูญเสียฟันจำนวนมากนั้น จะส่งผลกระทบต่าง ๆ ตามมามากมาย ทั้งสุขภาพกายและใจ เช่น ประสิทธิภาพการบดเคี้ยวอาหารแย่ลง ทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลง ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นเพียงพอ ส่งผลเสียให้สุขภาพร่างกายแย่ลงในระยะยาว ทำให้อ่อนแอและเจ็บป่วยง่าย