บริการของเรา

รากฟันเทียม

การทำ รากฟันเทียม คืออะไร

รากฟันเทียม (Dental Implant) คือการทดแทนรากฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ด้วยรากฟันเทียมที่ผลิตจากไทเทเนียม เพื่อใช้ยึดครอบฟันหรือฟันปลอมแทนฟันที่หายไป ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานฟันได้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด รากฟันเทียมจะฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกร เลียนแบบหน้าที่ของรากฟันจริง

รากฟันเทียม มีไว้เพื่ออะไร ?

รากเทียมมีไว้เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่บาดเจ็บจากฟันผุ โรคเหงือก การถอนฟัน หรือการสูญเสียฟันที่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และหากมีการสูญเสียฟันจำนวนหลายซี่ ทันตแพทย์สามารถวินิจฉัยและฝังรากฟันเทียมจำนวนหลายชิ้นเพื่อเป็นฐานรองรับสะพานฟันหรือฟันปลอมแบบถอดได้

รากฟันเทียม ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

 • Crown
  Read More Read Less

  ส่วนของตัวฟัน ทำมาจากเซรามิก จะมีสีและรูปร่างคล้ายฟันธรรมชาติ

 • Abutment
  Read More Read Less

  เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างตัวรากฟันเทียมกับครอบฟันหรือฟันปลอม

 • Fixture
  Read More Read Less

  ทำจากไทเทเนียม มีลักษณะคล้ายสกรู ฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร

ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม

doneตรวจและวางแผนการรักษา ด้วยการเอกซเรย์และสแกน 3 มิติ
doneผ่าตัดฝังรากฟันเทียม โดยเจาะกระดูกขากรรไกรและฝั่งรากฟันเทียมเข้าไป
doneพักฟื้น 3-6 เดือน เพื่อให้รากฟันเทียมยึดติดแน่นกับกระดูก
doneติดตั้งหลักยึด (Abutment)
doneพิมพ์ปากเพื่อทำครอบฟันหรือฟันปลอมขั้นสุดท้าย
doneติดตั้งครอบฟันหรือฟันปลอมแบบถาวร

ข้อดีของรากฟันเทียม

doneเพิ่มความมั่นใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
doneฟันที่ดูเป็นธรรมชาติ และใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด
doneไม่ต้องกรอแต่งฟันข้างเคียง
doneทำความสะอาดง่าย
doneมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
doneเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว
doneไม่มีปัญหากับการออกเสียง เมื่อเทียบกับฟันเทียมชนิดอื่นๆ

การเตรียมตัวก่อนการทำรากฟันเทียม

doneตรวจสุขภาพช่องปากและฟันโดยละเอียด รักษาฟันผุหรือโรคปริทันต์ให้เรียบร้อย
doneอาจจำเป็นต้องเสริมกระดูกก่อนการฝังรากเทียม หากกระดูกไม่เพียงพอ
doneงดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการรักษา
doneแจ้งแพทย์หากมีโรคประจำตัวหรือใช้ยาใดเป็นประจำ

การปฏิบัติตัวหลังการทำรากฟันเทียม

doneพักผ่อนให้เพียงพอ งดออกกำลังกายหนักภายใน 2-3 วันแรก
doneรับประทานอาหารอ่อนๆ ไม่เคี้ยวทางด้านที่ทำรากฟันเทียม
doneงดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1-2 สัปดาห์
doneแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันขนนุ่ม และใช้ยาบ้วนปากตามคำแนะนำ
doneกลับไปพบทันตแพทย์ตามนัด เพื่อตรวจเช็กการหายและติดตามผลการรักษา