บริการของเรา

รักษารากฟัน

การรักษารากฟัน

ปัญหาสุขภาพช่องปาก และฟัน เป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ควรละเลย โดยเฉพาะอาการปวดฟัน เสียวฟัน ที่ส่งผลให้เกิดฟันผุ เมื่อไม่ยอมเข้ารับการรักษา หรือทำการอุดฟัน ปล่อยปละละเลยให้ฟันผุ ฟันแตกเรื้อรัง อาจต้องทำการรักษารากฟัน เพราะฟันผุรุนแรงกระทั่งทะลุไปถึงโพรงประสาท เกิดการอักเสบ และมีฝีรากฟันเป็นหนอง มีอาการปวดทรมาน จนไม่สามารถรักษาด้วยการอุดฟันได้อีกแล้ว อีกทั้งยังอาจลุกลามไปสู่ฟันซี่อื่นๆ และสุดท้ายคุณอาจต้องสูญเสียฟันซี่นั้น หรือซี่ข้างเคียงไปเลยทีเดียว

รักษารากฟัน คืออะไร

รักษารากฟัน ช่วยรักษาฟันที่มีปัญหาให้กลับมาใช้งานได้ โดยการช่วยกำจัดเชื้อโรค ที่ติดเชื้อในคลองรากฟัน ทำให้สามารถเก็บรักษาฟันซี่นั้นไว้ได้ แทนที่จะต้องถอนทิ้งไป ทำให้คนไข้สามารถใช้ฟันในการบดเคี้ยวได้ตามปกติ รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว จึงควรเข้ารับการตรวจ และรักษาจากทันตแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติของรากฟัน เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีและยิ้มได้อย่างมั่นใจ

สาเหตุที่ต้องรักษารากฟัน

doneฟันผุลุกลามเข้าถึงโพรงประสาทฟัน ทำให้เนื้อเยื่อ อักเสบติดเชื้อ
doneฟันแตกหักลึกจนโผล่เนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟัน
doneเคยทำการรักษาทางทันตกรรมที่ฟันซี่นั้นมาก่อน เช่น อุดฟันหลายครั้ง เป็นต้น
doneได้รับอุบัติเหตุกระแทกที่ฟันอย่างรุนแรง

สัญญาณที่บ่งบอกว่าถึงเวลารักษารากฟัน

doneปวดฟันขณะเคี้ยว หรือกัดฟัน
doneฟันดำคล้ำ หรือมีสีเปลี่ยนไป
doneเคาะฟันแล้วรู้สึกเจ็บ
doneเหงือกบวมแดง มีหนองไหล
doneมีก้อนหนอง หรือตุ่มหนองบริเวณรากฟัน
doneต่อมน้ำเหลืองใต้ขากรรไกรบวมโต

ขั้นตอนรักษารากฟัน

doneเอ็กซเรย์ฟันเพื่อดูความผิดปกติ
doneฉีดยาชาเฉพาะที่บริเวณฟันซี่ที่จะรักษา
doneเปิดทางเข้าสู่โพรงประสาทฟัน กำจัดเนื้อเยื่อที่อักเสบติดเชื้อภายใน ทำความสะอาดคลองรากฟันให้ปราศจากเชื้อ
doneอุดคลองรากฟันให้แน่นสนิทด้วยวัสดุอุดรากฟัน (กรณีรากฟันไม่ซับซ้อน อาจทำเสร็จภายใน 1 ครั้ง)
doneเมื่ออุดรากฟันแล้ว จึงบูรณะส่วนตัวฟันด้วยวัสดุอุดฟันหรือทำครอบฟัน

การดูแลและข้อควรปฏิบัติหลังการรักษารากฟัน

doneหลีกเลี่ยงการใช้ฟันทางด้านที่ทำการรักษาเคี้ยวอาหารแข็งๆ ในช่วง 2-3 วันแรก
doneกรณีมีอาการปวด หรือไม่สบาย ให้ใช้ยาแก้ปวดตามคำแนะนำของทันตแพทย์
doneรักษาสุขอนามัยช่องปากให้ดี แปรงฟันอย่างถูกวิธี อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
doneไปตรวจตามนัดทุกครั้ง เพื่อประเมินผลการรักษา
doneหากมีอาการผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น ให้รีบกลับไปพบทันตแพทย์โดยเร็ว