บริการของเรา

ทันตกรรมเด็ก

ทันตกรรมเด็ก คืออะไร

ทันตกรรมเด็ก (Pedodontics) คือการรักษาสุขภาพช่องปากในเด็กตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกเริ่มขึ้นมา ในช่วงอายุประมาณ 6 – 8 เดือน ไปจนถึงช่วงวัยรุ่นตอนกลางอายุประมาณ 15 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ฟันแท้ขึ้นมาแทนฟันน้ำนมทั้งหมดแล้ว (ยกเว้นฟันกรามซี่ในสุด 4 ซี่ ที่จะขึ้นมาในช่วงอายุประมาณ 18 ปี) โดยทันตกรรมเด็ก จะเน้นไปที่การดูแลฟันน้ำนมเป็นส่วนใหญ่ ทั้งการแนะนำในการดูแลฟันน้ำนม การทำทันตกรรมเพื่อป้องกันฟันน้ำนมผุ และรักษาฟันผุ

ทำไมเด็ก ต้องทำกับทันตแพทย์เฉพาะทางเด็ก เท่านั้น?


หมอฟันเด็ก หรือทันตแพทย์เด็ก เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาฟันให้แก่เด็กตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นช่วงอายุ 6 เดือน – 12 ปี เนื่องจากระบบฟันของเด็กที่ยังไม่แข็งแรงมากเท่าฟันผู้ใหญ่ที่เป็นฟันแท้ จึงมีโอกาสฟันผุมากกว่าและจำเป็นต้องได้รับการดูแลจนกว่าฟันแท้จะขึ้นแล้วจึงสามารถรักษากับทันตแพทย์ผู้ใหญ่ได้ตามช่วงวัย หมอฟันเด็กจะต้องเรียนรู้และได้รับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับพฤติกรรมของเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพราะเด็กแต่ละคนจะตอบสนองต่อการเข้ารับการตรวจไม่เหมือนกัน สำหรับเด็กบางคนที่ไม่เคยพบหมอฟันมาก่อนอาจเกิดความวิตกกังวล หมอฟันเด็กจึงต้องมีวิธีการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างดี

ทันตกรรมสำหรับเด็ก มีอะไรบ้าง ?

ทันตกรรมเด็กสามารถแบ่งออกได้คร่าวๆ เป็น 9 ประเภท โดยส่วนใหญ่จะแบ่งออกตามลักษณะงานทันตกรรมที่ทำ ได้แก่

 • ตรวจสุขภาพฟันเด็ก
  Read More Read Less

  เป็นการตรวจเนื้อเยื่อทุกอย่างในช่องปากเหมือนกับผู้ใหญ่ มีการตรวจตั้งแต่ฟัน เหงือก ไปจนถึงลิ้นและเนื้อเยื่ออื่นๆ ที่มีผลกับสุขภาพช่องปากในเบื้องต้น

 • การเคลือบฟลูออไรด์
  Read More Read Less

  เป็นทันตกรรมเพื่อป้องกันฟันผุ โดยจะนิยมทำกันในการทำฟันเด็ก เนื่องจากฟันน้ำนมสามารถผุได้ง่ายกว่าฟันแท้

 • อุดฟันน้ำนมเด็ก
  Read More Read Less

  แม้ฟันน้ำนมจะเป็นชุดฟันชั่วคราวที่จะหลุดออกไปเมื่อโตขึ้น แต่การผุในฟันน้ำนมก็สร้างความเจ็บปวดให้กับเด็กๆได้ จึงต้องมีทันตกรรมรักษาฟันผุอย่างการอุดฟันในเด็กด้วย การอุดฟันของทันตกรรมเด็กจะแตกต่างกับทันตกรรมของผู้ใหญ่ที่การสื่อสารกับเด็ก เนื่องจากระหว่างการอุดฟัน ในขั้นตอนการกรอฟันผุออก อาจจะทำให้เสียวฟันได้ เด็กที่ไม่เคยรู้จักอาการเสียวฟันอาจจะรู้สึกกลัวจนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา

 • ถอนฟันน้ำนม
  Read More Read Less

  โดยปกติแล้วฟันน้ำนมจะเริ่มคลอนและหลุดออกเมื่อฟันแท้ขึ้นมาแทนที่ แต่ก็มีสาเหตุที่ต้องถอนออกก่อนที่ฟันจะคลอนเช่นกัน เนื่องจาก ฟันน้ำนมผุจนไม่สามารถรักษาได้ หรือฟันผุมากในช่วงที่ฟันแท้กำลังจะขึ้น หมอฟันเด็กจะพิจารณาให้ถอนฟันน้ำนมออกไปเลย ฟันแท้เริ่มขึ้น แต่ฟันน้ำนมยังไม่หลุดไป ในฟันบางตำแหน่งหากปล่อยให้ฟันแท้กับฟันน้ำนมขึ้นซ้อนกันอาจจะเป็นปัญหาในภายหลังได้ หมอฟันเด็กจึงแนะนำให้ถอนฟันน้ำนมออกไปก่อน เพื่อเว้นที่ให้ฟันแท้ขึ้นเต็มที่ ในกรณีที่ฟันน้ำนมเกินมาจนไปเบียดกับซี่อื่น หมอฟันเด็กจะแนะนำให้ถอนออกไปก่อนเช่นกัน เนื่องจากถ้าปล่อยไว้ ฟันที่เหลือจะเคลื่อนผิดตำแหน่ง หากฟันแท้ขึ้นมาก็จะทำให้ฟันแท้ขึ้นผิดตำแหน่งด้วย

 • ขูดหินปูนสำหรับเด็ก
  Read More Read Less

  จำเป็นต้องมีการขูดหินปูนเหมือนกับผู้ใหญ่ เพราะหินปูนเป็นต้นเหตุให้เกิดฟันผุและโรคเหงือกอักเสบได้ การขูดหินปูนไม่ได้มีกำหนดว่าควรเริ่มขูดเมื่อไหร่ หากพาเด็กๆ มาพบหมอฟันเด็กเป็นประจำทุก 6 เดือนอยู่แล้ว หมอฟันจะบอกให้ทำถ้าเริ่มมีหินปูนและมีปัญหาเกี่ยวกับเหงือก

 • การเคลือบหลุมร่องฟันสำหรับเด็ก
  Read More Read Less

  เป็นทันตกรรมเพื่อป้องกันฟันผุ โดยการที่แพทย์จะใช้วัสดุพอลิเมอร์ติดลงไปที่ร่องลึกด้านบนฟันกราม เพื่อป้องกันเศษอาหารลงไปติดจนเกิดฟันผุ และให้เด็กรักษาความสะอาดด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้น มีความเสี่ยงที่ฟันจะผุน้อยลง

 • รักษารากฟันน้ำนม
  Read More Read Less

  จำเป็นต้องทำในกรณีที่ไม่สามารถรักษาฟันผุด้วยการอุดฟันตามปกติได้ นอกจากนี้ การรักษารากฟันยังทำให้อาการปวดฟันจากฟันผุลึกถึงโพรงประสาทฟันหายไปอีกด้วย

 • ครอบฟันน้ำนม
  Read More Read Less

  ทันตกรรมเด็กครอบฟันน้ำนม จะทำก็ต่อเมื่อเด็กฟันผุมาก ถ้ารักษาแล้วไม่สามารถบูรณะด้วยวัสดุอุดตามปกติได้ จะต้องใส่ครอบฟันแทน โดยครอบฟันน้ำนมมีด้วยกัน 4 แบบ คือ ครอบฟันสีเงินจากโลหะสแตนเลส, ครอบฟันสีเงินด้านใน สีขาวด้านนอก, ครอบฟันจากวัสดุอุดสีเหมือนฟัน, ครอบฟันจากเซรามิกสีเหมือนฟัน

 • การใส่เครื่องมือป้องกันฟันล้ม
  Read More Read Less

  เป็นทันตกรรมเด็กที่ใช้เมื่อเด็กสูญเสียฟันน้ำนมก่อนที่ฟันแท้จะขึ้นมา โดยปกติเมื่อมีพื้นที่ระหว่างฟัน ฟันจะเคลื่อนที่เข้าหากัน หรือเอนเข้าหากันตามธรรมชาติ

ฟันของเด็กมีกี่ประเภท ?

doneเด็กส่วนใหญ่มีฟันน้ำนม 20 ซี่ และเมื่อโตขึ้นจะมีฟันแท้ได้ถึง 32 ซี่ ฟันแท้มี 4 ประเภทคือ ฟันตัด ฟันเขี้ยว ฟันกรามน้อย และฟันกราม ฟันตัดอยู่ที่ด้านหน้าจึงมีอีกชื่อว่า "ฟันหน้า" ปกติแล้วฟันหน้าซี่กลางล่างจะขึ้นเมื่ออายุประมาณ 6 - 7ขวบ
doneฟันแท้อีกประเภทที่จะขึ้นเมื่ออายุ 6-7 ขวบเช่นกันคือ ฟันกรามแท้หกขวบ ตามข้อมูลจาก ศูนย์ทันตกรรมเด็ก คือว่าฟันกรามซี่แรกที่อยู่ด้านในสุดที่ขากรรไกรล่างและบน บางครั้งจะถูกเรียกว่า “ ฟันเกิน ”เพราะมันไม่ได้ขึ้นมาแทนที่ฟันน้ำนม
doneหลังจากที่ฟันกรามแท้ชุดแรกขึ้นแล้ว ฟันน้ำนมของลูกน้อยก็จะทยอยหลุดไป เริ่มจากฟันซี่หน้าหรือฟันตัดด้านบน และมีฟันหน้าแท้ขึ้นมาแทน ฟันแท้ซี่ต่อมาคือ ฟันหน้าซี่ข้างบนและล่างตำแหน่งอยู่ถัดจากฟันหน้าซี่กลาง มักจะขึ้นตอนอายุ 8-9 ขวบ
doneนแท้ประเภทต่อไปคือฟันเขี้ยวปลายแหลมที่ขึ้นถัดจากฟันหน้าซี่ข้าง ต่อจากฟันเขี้ยวคือฟันกรามน้อยซี่ที่ 1 - 2 ฟันแท้ทั้ง 3 ซี่นี้จะขึ้นช่วงอายุประมาณ 10 - 12 ปี ตามมาด้วยฟันกรามแท้ซี่ที่ 2 จะขึ้นเมื่ออายุ 12 - 13 ปี

ทำไมเด็กต้องทำกับคุณหมอเฉพาะทางเด็กเท่านั้น ?

doneหมอฟันเด็ก หรือทันตแพทย์เด็ก เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาฟันให้แก่เด็กตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นช่วงอายุ 6 เดือน – 12 ปี เนื่องจากระบบฟันของเด็กที่ยังไม่แข็งแรงมากเท่าฟันผู้ใหญ่ที่เป็นฟันแท้ จึงมีโอกาสฟันผุมากกว่าและจำเป็นต้องได้รับการดูแลจนกว่าฟันแท้จะขึ้นแล้วจึงสามารถรักษากับทันตแพทย์ผู้ใหญ่ได้ตามช่วงวัย หมอฟันเด็กจะต้องเรียนรู้และได้รับการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับพฤติกรรมของเด็กทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพราะเด็กแต่ละคนจะตอบสนองต่อการเข้ารับการตรวจไม่เหมือนกัน สำหรับเด็กบางคนที่ไม่เคยพบหมอฟันมาก่อนอาจเกิดความวิตกกังวล หมอฟันเด็กจึงต้องมีวิธีการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างดี