SMILE KIDS : เลือกหมอฟันเด็ก เลือกอย่างไรให้อุ่นใจ และปลอดภัยต่อเด็ก?

ผู้ปกครองควรพาลูกไปหาหมอฟันที่ไหนดี ?

ข้อแรกที่ควรพิจารณาคือในคลินิกนั้นๆ รักษาทันตกรรมเด็กโดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับฟันน้ำนม และสุขภาพช่องปากในเด็กมากกว่าทันตแพทย์ที่รักษาปัญหาทันตกรรมในผู้ใหญ่

เลือกจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ด้านทันตกรรมเด็ก และมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายที่ชัดเจน
ดูรีวิวคลินิกทำฟันจากผู้ใช้บริการจริงทำให้คุณพ่อคุณแม่มีทางเลือกในการพาลูกทำฟันมากขึ้น ในปัจจุบันคลินิกต่าง ๆ มีช่องทางติดต่อมากมาย จึงสามารถเข้าไปดูรีวิวได้ตามช่องทางเหล่านั้นได้ตลอดจนกว่าจะได้คลินิกทำฟันเด็กที่ถูกใจ
เลือกหมอฟันเฉพาะทางที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต รวมถึงศึกษาต่อสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมเด็กโดยตรง นอกจากนี้หมอฟันเด็กทุกคนจะมีความรู้เกี่ยวกับหลักจิตวิทยาเด็กด้วย
มีทีมผู้ช่วยที่เข้าใจธรรมชาติของเด็ก มีความรู้ความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนของการทำฟันเพื่อช่วยให้หมอฟันทำงานได้รวดเร็ว และช่วยให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีหลักจิตวิทยาในการรับมือกับเด็ก ทั้งพฤติกรรมของเด็กด้านร่างกายและจิตใจ เพราะเด็กแต่ละคนตอบสนองต่อการทำฟันแตกต่างกัน แต่หากเด็กบางคนที่ไม่เคยพบหมอฟันมาก่อน อาจวิตกกังวลได้
แนะนำวิธีการดูแลสุขภาพฟันที่ดีและเข้าใจง่าย หมอฟันเด็กจะต้องสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ได้ดี เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจและนำวิธีการดูแลสุขภาพฟันจากคุณหมอไปสอนลูกน้อยได้โดยที่เด็กไม่รู้สึกถูกบังคับ