หมวดเอ็กซเรย์ ราคา
เอ็กซเรย์ฟิล์มเล็ก
250
เอ็กซเรย์ Panoramic
1,000
เอ็กซเรย์ Lateral Cephalometric
1,000
เอ็กซเรย์ Panoramic (คลินิกอื่น)
500
เอ็กซเรย์ Lateral Cephalometric (คลินิกอื่น)
500
เอ็กซเรย์ฟิล์มใหญ่อื่นๆ
1,000
เอ็กซเรย์ CT 3 มิติ
5,000
เอ็กซเรย์ CT 3 มิติ (คลินิกอื่น)
2,500