หัวข้อราคา
ตรวจปรึกษา
0 - 1,000
ติดตามอาการ
0 - 2,000
ขูดหินปูน
ขูดหินปูน 1,400 - 2,000
ขูดหินปูนบนฟันปลอม / รีเทนเนอร์
ขูดหินปูนบนฟันปลอม / รีเทนเนอร์ ชิ้นละ 300 - 600
แอร์โฟลวขจัดคราบ : Air N Go
900 - 1,500
อุดฟันสีธรรมชาติ 1 ด้าน
เริ่มต้น 1,000
อุดฟันสีธรรมชาติ 2 ด้าน
เริ่มต้น 2,000
อุดฟันสีธรรมชาติ 3 ด้าน
เริ่มต้น 3,000
อุดฟันสีธรรมชาติ 4 ด้าน
เริ่มต้น 4,000
อุดฟันสีธรรมชาติ 5 ด้าน
เริ่มต้น 5,000
อุดฟันอะมัลกัม 1 ด้าน
600 - 800
อุดฟันอะมัลกัม 2 ด้าน
1,200 - 1,600
อุดฟันอะมัลกัม 3 ด้าน
1,800 - 2,400
อุดฟันอะมัลกัม 4 ด้าน
2,400 - 3,200
อุดฟันอะมัลกัม 5 ด้าน
3,000 - 4,000
อุดชั่วคราว
ซี่ละ 500 - 1,000
อุดปิดช่องว่าง
ช่องละ 3,000 - 5,000
ทายาแก้เสียวฟัน
ซี่ละ 300
ฉีดยาชา
หลอดละ 300
ฉีดยาชา + Rubber Dam/Optra Gate
500
บริการพิเศษ
ปรับตามความเหมาะสม
ขัดงานบูรณะเก่า
ปรับตามความเหมาะสม