หมวดงาน ระยะเวลาผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ขูดหินปูน
3 วัน
ไม่มีหินปูนตกค้าง
ขูดหินปูนบนฟันปลอมหรือรีเทนเนอร์
3 วัน
ไม่มีหินปูนตกค้าง
แอร์โฟลวขจัดคราบ
3 วัน
ไม่มีคราบสีตกค้าง
อุดฟัน
6 เดือน
ใช้งานได้ปกติ
ครอบฟัน สะพานฟัน วีเนียร์ อินเลย์ ออนเลย์
6 เดือน
ใช้งานได้ปกติ
ฟันปลอมถอดได้
3 เดือน
ใช้งานได้ปกติ
งานซ่อม
6 เดือน
ใช้งานได้ปกติ
เฝือกสบฟัน ไนท์การ์ด ฟันยาง
6 เดือน
ใช้งานได้ปกติ
ฟอกสีฟัน
1 เดือน
ฟันขาวขึ้นอย่างน้อย 2 เฉด
รักษาราก
6 เดือน
ไม่มีอาการ
รักษาโรคเหงือก
3 วัน
ไม่มีหินปูนตกค้าง
ศัลยกรรมปริทันต์
1 เดือน
แผลหายปกติ
จัดฟันเหล็ก จัดฟันใส
6 เดือน
ใส่รีเทนเนอร์ได้
อุดฟันเด็ก
6 เดือน
ใช้งานได้ปกติ
ขูดหินปูนเด็ก
3 วัน
ไม่มีหินปูนตกค้าง
รักษารากฟันน้ำนม
6 เดือน
ไม่มีอาการ
เครื่องมือกันที่
6 เดือน
ใช้งานได้ปกติ
เคลือบหลุมร่องฟัน
6 เดือน
ใช้งานได้ปกติ
ถอนฟัน ผ่าตัดในช่องปาก
1 เดือน
ใช้งานได้ปกติ
รากเทียม
2 ปี
ใช้งานได้ปกติ
ผ่าตัดที่เกี่ยวกับรากเทียม
1 เดือน
แผลหายปกติ
เวชภัณฑ์
1 เดือน
สิ้นอายุอย่างน้อย 30 วันหลังซื้อ
สินค้า
1 เดือน
สิ้นอายุอย่างน้อย 30 วันหลังซื้อ
ขูดหันปูนสมาชิก
3 วัน
ไม่มีหินปูนตกค้าง