หมวดรักษาโรคเหงือก ราคา
รักษาโรคเหงือก 1 Quadrant
Quadrant ละ 2,000 - 3,000
รักษาโรคเหงือก ( 1-2 ซี่ )
700 - 1,000
Crown Lengthening
เริ่มต้นซี่ละ 6,000 - 8,000
ผ่าตัดยิ้มเห็นเหงือก
25,000 - 30,000
ตัดเหงือกเฉพาะตําแหน่ง
1,500 - 2,000
ผ่าตัดแก้ไขเหงือกร่น
เริ่มต้นซี่ละ 6,000 + ซี่ละ 2,000
ศัลยกรรมปริทันต์
บริเวณละ 4,000 - 6,000
วัสดุศัลยกรรมปริทันต์พิเศษ
เริ่มต้น 5,000 หมอเอาของมาเอง
Surgical Stent ปริทันต์
เริ่มต้นชิ้นละ 3,000
เย็บด้วยไหมละลายปริทันต์
คิดเพิ่มจากถอนฟัน 500
บริการปริทันต์พิเศษ
หมอปรับตามความเหมาะสม