หมวดฟันปลอมถอดได้ ราคา
ฟันปลอมทั้งปาก

ฟันปลอมทั้งปาก : อคริลิก
เริ่มต้น Arch ละ 18,000
ฟันปลอมทั้งปาก : Valplast (USA)
เริ่มต้น Arch ละ 25,000
RPD และ TP

ฟันปลอมบางส่วน : โครงโลหะ
ซี่แรก 13,000 + ซี่ละ 800
ฟันปลอมบางส่วน : โครง Valplast (USA)
ซี่แรก 15,000 + ซี่ละ 800
ฟันปลอมถอดได้ : ธรรมดา
เริ่มต้น 7,000
ฟันปลอมถอดได้ : โครง Valplast (USA)
เริ่มต้น 8,500
ฟันปลอมบางส่วน : โครงพลาสติก
ซี่แรก 5,000 + ซี่ละ 800
วีเนียร์เหงือกอะคริลิก
เริ่มต้น 5,000
ซ่อมฟันปลอมถอดได้

ซ่อมฟันปลอมในคลินิก
เริ่มต้นชิ้นละ 2,000
ซ่อมฟันปลอมส่งแล็บ
เริ่มต้นชิ้นละ 3,000
เสริมฟันปลอมในคลินิก
เริ่มต้นชิ้นละ 2,000
เสริมฟันปลอมส่งแล็บ
เริ่มต้นชิ้นละ 3,000
เติม / เปลี่ยนซี่ฟันในคลินิก
ซี่แรก 1,000 + ซี่ละ 800
เติม / เปลี่ยนซี่ฟันส่งแล็บ
ซี่แรก 1,500 + ซี่ละ 800
เติม / เปลี่ยนตะขอ TP ส่งแล็บ
เริ่มต้นตะขอละ 1,000
เติม / เปลี่ยนตะขอ RPD ส่งแล็บ
เริ่มต้นตะขอละ 1,500
เชื่อมโครงโลหะส่งแล็บบัดกรี
เริ่มต้น 3,000
เชื่อมโครงโลหะส่งแล็บ Laser
สายน้ำทิพย์เริ่มต้น 5,000