หมวดบดเคี้ยว ราคา
เฝือกสบฟัน / ไนท์การ์ดแข็งส่งแล็บ
เริ่มต้น 6,000
เฝือกสบฟัน / ไนท์การ์ดแข็งส่งแล็บ พรีเมี่ยม
เริ่มต้น 8,000
ไนท์การ์ดแข็ง
เริ่มต้น 4,000
ไนท์การ์ดนิ่ม
เริ่มต้น 4,000
ฟันยางนักกีฬา
เริ่มต้น 4,000
ฟันยางนักว่ายน้ํา
เริ่มต้น 4,000
ปรับแก้ไขการสบฟัน
300