หมวดทันตกรรมเด็ก ราคา
ขัดฟันเด็ก
300 - 500
ขูดหินปูนเด็ก
1,200 - 1,500
เคลือบฟลูออไรด์ : เจล
800
เคลือบฟลูออไรด์ : วานิช
1,000
เคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันผุ
500 - 800
อุดฟันเด็กสีธรรมชาติ 1 ด้าน
เริ่มต้น 1,200
อุดฟันเด็กสีธรรมชาติ 2 ด้าน
เริ่มต้น 2,400
อุดฟันเด็กสีธรรมชาติ 3 ด้าน
เริ่มต้น 3,600
อุดฟันเด็กสีธรรมชาติ 4 ด้าน
เริ่มต้น 4,800
อุดฟันเด็กสีธรรมชาติ 5 ด้าน
เริ่มต้น 6,000
อุดฟันเด็ก Fuji II 1 ด้าน
เริ่มต้น 1,500
อุดฟันเด็ก Fuji II 2 ด้าน
เริ่มต้น 3,000
อุดฟันเด็ก Fuji II 3 ด้าน
เริ่มต้น 4,500
อุดฟันเด็ก Fuji II 4 ด้าน
เริ่มต้น 6,000
อุดฟันเด็ก Fuji II 5 ด้าน
เริ่มต้น 7,500
อุดฟันเด็กสีเงิน 1 ด้าน
600 - 800
อุดฟันเด็กสีเงิน 2 ด้าน
1,200 - 1,600
อุดฟันเด็กสีเงิน 3 ด้าน
1,800 - 2,400
อุดฟันเด็กสีเงิน 4 ด้าน
2,400 - 3,200
อุดฟันเด็กสีเงิน 5 ด้าน
3,000 - 4,000
อุดฟัน และเคลือบป้องกันแบบ PRR
1,000 - 1,500
พัลโพโตมี (รักษารากฟันน้ำนม)
3,000 - 4,000
พัลเพคโตมี (รักษารากฟันน้ำนม)
4,000 - 5,000
SSC ครอบฟันน้ำนม
3,500 - 4,000
ถอนฟันน้ำนม
500 - 1,500
เครื่องมือกันที่
3,500 - 4,500
บริการเทคนิกจิตวิทยาเด็ก
เร่ิมต้น 500