DOCTOR TALK : 6 สัญญามือที่ใช้บอกคุณหมอ ขณะทำฟัน

หากรู้สึกอึดอัดที่ไม่สามารถคุยกับหมอขณะทำฟัน ลองใช้ 6 สัญญาณมือง่ายๆ เพื่อบอกอาการปวด เจ็บ หรือไม่สบายกับหมอได้ มาดูกันว่าแต่ละสัญญาณมีวิธีทำอย่างไร เพื่อสื่อสารอย่างชัดเจน และการรักษาที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

รู้จัก สัญญาณมือ ในการทำฟันกันเถอะ