เรื่องฟัน FUN : รากฟันเทียมดีกว่าฟันปลอมยังไง

เมื่อมีเหตุให้ต้องสูญเสียฟันแท้ไป ไม่ว่าจะเกิดจากการถอนฟัน จากอุบัติเหตุ หรือจากฟันผุจนรักษารากฟันไม่ได้ ทำให้เกิดความยากลำบากในการใช้ชีวิต ไม่มั่นใจเวลายิ้ม เราจะเลือกใช้วิธีการใดในการรักษาดี แล้วรากฟันเทียมกับฟันปลอมนั้นต่างกันอย่างไร?

รากฟันเทียม คืออะไร

การใส่หมุดไทเทเนียมเข้าไปในกระดูกขากรรไกรเพื่อทดแทนรากฟันที่หายไป โดยหมุดจะยึดติดแน่นกับกระดูกและทำหน้าที่คล้ายรากฟันจริง บนหมุดจะมีการใส่ครอบฟันเพื่อทดแทนฟันที่ขาดหายไป ทำให้สามารถใช้งานได้เหมือนฟันธรรมชาติ มีความมั่นคง แข็งแรง และดูเหมือนฟันจริงมากที่สุด แต่มีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้เวลาในการทำ

ฟันปลอม มีกี่ชนิด มีกี่แบบ ?

ฟันปลอมมีหลายชนิดและแบบ แบ่งได้ดังนี้

แบ่งตามจำนวนฟันที่ทดแทน: ฟันปลอมบางส่วน และฟันปลอมทั้งปาก
แบ่งตามลักษณะการยึดติด: ฟันปลอมถอดได้ และฟันปลอมติดแน่น
แบ่งตามวัสดุที่ใช้ทำฐานฟันปลอม: ฟันปลอมอะคริลิก, ฟันปลอมเหล็ก, และฟันปลอมไทเทเนียม
แบ่งตามแบ่งตามระยะเวลาการใช้งาน: ฟันปลอมชั่วคราว และฟันปลอมถาวรวัสดุที่ใช้ทำฐานฟันปลอม: ฟันปลอมอะคริลิก, ฟันปลอมเหล็ก, และฟันปลอมไทเทเนียม

การเลือกชนิดและแบบของฟันปลอมขึ้นอยู่กับสภาพช่องปาก ความต้องการ และงบประมาณ โดยทันตแพทย์จะแนะนำทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละบุคคล

รากฟันเทียม กับ ฟันปลอม ต่างกันอย่างไร ?