เรื่องฟัน FUN : ข้อควรรู้ก่อนฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟัน หรือ ฟอกฟันขาว คืออะไร?

การฟอกสีฟัน หรือ ฟอกฟันขาว เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่ช่วยให้ฟันที่มีสีคล้ำ สีเหลือง กลับมามีสีขาวสดใสขึ้น โดยการใช้สารฟอกสีฟัน การฟอกสีฟันแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ การฟอกสีฟันในฟันที่มีชีวิต (vital tooth bleaching) และ การฟอกสีฟันในฟันที่ไม่มีชีวิต (non-vital tooth bleaching)

การมีคราบสีภายใน (intrinsic stain)

เกิดจากคราบสีภายในที่เกิดตั้งแต่ช่วงการสร้างฟัน เช่น คราบสีจากการได้รับยา Tetracyclines (เตตราไซคลีน) ฟันตกกระจากการได้รับฟลูออไรด์เกิน หรือมีสภาวะที่ทำให้เกิดการสร้างผิวเคลือบฟันที่ผิดปกติ และการเข้มขึ้นของสีฟันที่เกิดได้เมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งฟันจะมีความหนาของเนื้อฟันเพิ่มขึ้น เคลือบฟันบางลง ฟันที่ไม่มีชีวิต มีการเปลี่ยนสีจากภายในเช่นกัน

การมีคราบสีภายนอก (extrinsic stain)

มีการสะสมของสารจากอาหารต่างๆ ที่มีสี เช่น ชา กาแฟ ช็อกโกแลต และจากการสูบบุหรี่ ซึ่งคราบเหล่านี้จะสามารถกำจัดออกได้จากการขัดทำความสะอาดผิวฟัน ซึ่งทำได้ด้วยการขัดด้วยหัวขัดยาง และผงขัดหรือการใช้ airflow

ประเภทของการฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันที่คลินิกทันตกรรม
ทำโดยทันตแพทย์ที่คลินิก ใช้เจลฟอกสีฟันเข้มข้น และแสงเร่งปฏิกิริยา
ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง อาจแบ่งเป็นหลายครั้ง ขึ้นกับระดับของการเปลี่ยนสี
ได้ผลไว และมีประสิทธิภาพสูง แต่มีค่าใช้จ่ายมากกว่าแบบทำเอง
การฟอกสีฟันด้วยตนเองที่บ้าน
ทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ โดยใช้ถาดฟอกสีฟันและเจลที่มีความเข้มข้นต่ำกว่า
ใส่ถาดวันละ 30 นาที ถึง 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ หรือตามที่ทันตแพทย์กำหนด
ใช้เวลานานกว่าแบบที่คลินิก แต่มีค่าใช้จ่ายถูกกว่า และสะดวกที่จะทำเองที่บ้าน