SMILE KIDS : ทันตกรรมสำหรับเด็ก มีอะไรบ้าง?

ทันตกรรมสำหรับเด็ก สำคัญต่อลูกน้อยอย่างไร?

ฟันเด็กที่ขึ้นเป็นชุดแรกเป็นฟันน้ำนม ซึ่งมีความแข็งแรงของเคลือบฟันน้อยกว่าฟันแท้ที่จะขึ้นมาตามช่วงวัย ฟันน้ำนมเป็นฟันชั่วคราวที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 ปี ซึ่งจะช่วยในการรับประทานอาหาร เป็นตัวช่วยในการออกเสียง รวมถึงเป็นพื้นที่สำหรับจองให้ฟันแท้ขึ้นด้วย นอกจากแปรงฟันแล้ว ยังต้องพาลูกไปพบทันตแพทย์เด็กเพื่อตรวจสุขภาพฟันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก

หมอฟันเด็กจะ X-ray เพื่อตรวจเช็คสุขภาพช่องปากภายในที่ไม่สามารถตรวจได้ด้วยตา ซึ่งจะเห็นความเป็นไปได้ของปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในช่องปากของเด็กในอนาคต

รักษาฟันด้วยฟลูออไรด์

หมอฟันเด็กจะเคลือบฟลูออไรด์เพื่อป้องกันฟันผุ
และเสริมสร้างความแข็งแรงของฟันตามประเภทของฟลูออไรด์

เคลือบหลุมร่องฟัน

หมอฟันเด็กจะทาน้ำยาเคลือบหลุมร่องฟันของผิวฟันด้านบดเคี้ยวเพื่อช่วยให้เราทำความสะอาดฟันได้ทั่วถึงและลดอาการฟันผุ อีกทั้งช่วยลดปัญหาฟันสำหรับเด็กที่มีภาวะฟันขบสึกหรือมีร่องฟันลึกด้วย

อุดฟันน้ำนม

เนื่องจากเด็กเป็นช่วงวัยที่ดูแลสุขภาพช่องปากไม่ทั่วถึง หมอฟันเด็กจึงต้องอุดฟันน้ำนมโดยซ่อมแซมเนื้อฟันที่มีรอยผุ เพื่อให้ฟันน้ำนมที่เสื่อมง่ายกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ครอบฟัน

หมอฟันเด็กจะครอบฟันเพื่อรักษาฟันที่แตกหักหรือบิ่นโดยใช้วัสดุเลียนแบบซี่ฟันธรรมชาติ สวมครอบฟันที่เสียหายลงไปทั้งซี่ เพื่อให้ฟันแข็งแรงและสวยงาม

ถอนฟัน

หมอฟันเด็กจะถอนฟันน้ำนมของเด็กเองเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กระหว่างทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เล่นกีฬา ทานอาหาร นอน ทั้งนี้อาจถอนฟันเพียงอย่างเดียวหรืออาจรักษารากฟันร่วมกับครอบฟันน้ำนม หลังจากนั้นจึงใส่เครื่องมือกันฟันเพื่อป้องกันปัญหาฟันตามมา

รักษารากฟัน

หมอฟันเด็กจะรักษารากฟันโดยการตัดโพรงประสาทฟันหรือเนื้อเยื่อเล็กๆ ที่อักเสบอยู่ใจกลางฟันเพื่อทำความสะอาด จัดรูป และอุดส่วนที่เหลือ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขูดหินปูนซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำทุก 6 เดือนอยู่แล้ว

จัดฟัน

หมอฟันเด็กจะจัดฟันให้เด็กในกรณีที่เด็กมีปัญหาฟัน ดังต่อไปนี้ ฟันหน้ายื่นผิดปกติ, คางยื่น, ฟันเก, ฟันซ้อน, ฟันห่าง, ฟันสบกันผิดปกติ