SMILE KIDS : ดูแลสุขภาพฟันลูกให้ดี ตามคำแนะนำของหมอฟันสำหรับเด็ก

คำแนะนำที่จะช่วยลูกมีสุขภาพฟันที่ดี

มี 2 ข้อหลักๆ ได้แก่ การทำความสะอาดช่องปากเด็กอย่างถูกวิธี และการเตรียมตัวอย่างไรไม่ให้ลูกรู้สึกกลัวทุกครั้งที่มาหาหมอฟัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

การทำความสะอาดช่องปากเด็ก อย่างถูกวิธี

วางแปรงลงบนฟันหน้าในแนวนอน ทำมุม 45 องศาระหว่างรอยต่อของเหงือกและฟัน
ขยับแปรงสีฟันไปมาเบา ๆ ตามเหงือกและฟัน อย่างน้อย 10 ครั้ง เริ่มแปรงจากด้านนอกเข้าไปด้านในจนครบทั้งฟันบนและล่าง
ขยับแปรงไปยังฟันบนแล้วปัดลง ส่วนฟันล่างให้ปัดขึ้น จากด้านนอกไปด้านใน อย่างน้อย 10 ครั้ง
แปรงลิ้นให้ทั่วอย่างน้อย 10 ครั้ง เพื่อกำจัดแบคทีเรียบนลิ้น
เสร็จแล้วจึงบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดเล็กน้อย เพื่อให้ฟลูออไรด์ยังคงทำงานอยู่ในปาก

เตรียมตัวอย่างไร เมื่อลูกไม่เคยมาหาหมอฟัน?

เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย

แบ่งการเตรียมความพร้อมเป็น 2 แบบ คือการเตรียมความพร้อมด้วยการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี และการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปหาหมอฟัน

เตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ

เริ่มจากการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำฟันให้แก่ลูก เนื่องจากวัยเด็กเป็นวัยที่กลัวง่าย บวกกับมีจินตนาการสูง หากเด็กได้ยินประสบการณ์การทำฟันแย่ ๆ มาจากคนอื่น อาจรู้สึกกลัวและคิดไปเองว่าการทำฟันจะต้องเจ็บมากแน่นอน ส่งผลให้เด็กกลัวการทำฟัน ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรสร้างความคุ้นชินเกี่ยวกับการทำฟันให้ลูกด้วยการเล่านิทานให้ฟังเป็นประจำ เพราะนิทานจะเสริมสร้างจินตนาการและทักษะการเรียนรู้ ช่วยให้เด็กจดจำและมองว่าการทำฟันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด