SMILE HEALTH : การดูแล และการเอาใจใส่เพื่อให้ครอบครัวมีสุขภาพฟันที่ดี

ไม่ใช่เรื่องยากถ้าหากว่าคุณอยากให้สมาชิกในครอบครัวของคุณมีสุขภาพปาก และฟันที่ดีเพียงแค่ปลูกฝังนิสัยการดูแลที่ถูกวิธี และปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำวันเท่านั้น
ซึ่งขั้นตอนการดูแลมี 5 ขั้นตอน ดังนี้

การแปรงฟันให้ถูกวิธี

การแปรงฟันให้ถูกวิธี เริ่มจากการแปรงที่ฟันกรามด้านนอกโดยถูแปรงสีฟันไป – มาให้ทั่วถึงจากนั้นก็แปรงด้านในของฟันกรามด้วยวิธีเดียวกัน เมื่อเสร็จแล้วก็เปลี่ยนไปแปรงด้านบนของฟันกราม ส่วนฟันหน้าให้ใช่ส่วนปลายของแปรงสีฟัน แปรงทั้งด้านหน้า ด้านบนและด้านในที่สำคัญก็คือจะต้องแปรงลิ้นเพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกด้วยทุกครั้ง

ไหมขัดฟันทำความสะอาดอีกขั้น

โดยดึงไหมขัดฟันให้ยาวประมาณ 30 – 45 ซม. พันไหมเข้ากับนิ้วกลาง ใช้ไหมขัดฟันถูไปตามร่องฟัน (แต่ระวังอย่าให้โดนเหงือก) เพื่อทำความสะอาดฟันของคุณในบริเวณที่แปรงสีฟันเข้าไปไม่ทั่วถึง

ฟลูออไรด์

ฟลูออไรด์ ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันฟันผุก็คือการใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของ ฟลูออไรด์แปรงฟัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้งสารฟลูออไรด์นี้จะถูกดูดซึมเพื่อไปช่วยซ่อมแซมสารเคลือบฟันและยับยั้งกระบวนการที่ก่อให้เกิดฟันผุ

ขนมขบเคี้ยว ตัวร้าย ทำลายฟัน

ขนมขบเคี้ยว ตัวร้าย ทำลายฟัน อาหารที่คุณรับประทานเข้าไปไม่ได้เป็นตัวการที่จะทำให้เกิดฟันผุมากเท่ากับขนมขบเคี้ยวหรือของหวานและยิ่งคุณรับประทานบ่อยมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะเกิดฟันผุและคราบพลัคก็จะมากขึ้นตามไปด้วย

ตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำ

เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพฟันที่ดีและรอยยิ้มที่สดใส คุณควรจะนัดตรวจสุขภาพปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ